Kraków

Kraków – Miasto Gospodarz

Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2017

Inspirujący i pełen energii. Kraków to miasto, gdzie tradycja niezauważalnie przeplata się z nowoczesnością . Jest jednym z najbardziej atrakcyjnych ośrodków gospodarczych w Europie Środkowej i Wschodniej, przestrzenią sprzyjającą twórczej energii i pasji. Dostępność dobrze wykształconej siły roboczej oraz korzystne położenie geograficzne to najważniejsze atuty miasta, a harmonijny, zrównoważony rozwój jest jego znakiem rozpoznawczym.

fot. P. Krawczyk

Kraków – miasto pięciu renomowanych uczelni – jest jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Na 23 uczelniach kształci się prawie 200 000 studentów, prowadzonych przez ponad 13 000 nauczycieli akademickich, w tym 1500 profesorów. Każdego roku mury krakowskich uczelni opuszcza ponad 50 tys. wysoko wykwalifikowanych absolwentów. Nie znikają oni w próżni: w mieście swoje siedziby mają liczne instytucje badawczo-rozwojowe, których współpraca z uczelniami i firmami Krakowa w sektorze wysokich technologii przyczynia się do powstania w Krakowie ośrodków naukowo-badawczych. Miasto stało się również wiodącą w Polsce platformą współpracy władz lokalnych, świata nauki i biznesu, która rozciąga swój wpływ na cały region. Nie bez powodu Kraków został wybrany na siedzibę Narodowego Centrum Nauki, którego zadaniem jest wspieranie działań naukowo-badawczych. Nasze miasto jest także siedzibą instytucji z długimi tradycjami, takich jak Polska Akademia Umiejętności oraz Polska Akademia Nauk.

 

fot. W. Majka

Kraków zawdzięcza swoją atrakcyjność gospodarczą ludziom, którzy w mieście pracują i studiują: to oni są motorem rozwoju gospodarczego miasta. 800 000 osób, w tym ponad 60% w wieku produkcyjnym, które są kreatywne, wykształcone i znają języki obce na poziomie powyżej przeciętnego sprawia, że Kraków jest postrzegany jako ośrodek, gdzie warto lokalizować przedsięwzięcia biznesowe. Dlatego Kraków wskazuje się również jako największe centrum outsourcingowe w Polsce, lidera Starego Kontynentu i miejsce rozpoznawalne na rynku międzynarodowym. Ok. 100 firm sektora BPO/SSC zatrudnia tutaj prawie 38 000 osób.

Odwiedzany przez miliony turystów, reklamowany w tysiącach folderów, opisywany w setkach artykułów prasowych – Kraków. Unikalne, intrygujące, zaskakujące miasto, gdzie rozwojowi nowoczesnych technologii i twórczej inwencji mieszkających i pracujących tu ludzi towarzyszy troska o dziedzictwo historyczne. Wizyta w Krakowie to spotkanie z najwspanialszą erą w historii Polski. Krakowskie Stare Miasto, wraz z Wawelem i dzielnicą Kazimierz zostało umieszczone na pierwszej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, utworzonej w 1978 roku. W tym czasie, takie prestiżowe wyróżnienie spotkało tylko 12 najsłynniejszych zabytków na świecie, w tym także egipskie piramidy i Wielki Mur Chiński. Obecnie lista zawiera ponad 900 miejsc na całym świecie. Aby uzyskać więcej informacji zajrzyj na: http://cracow.travel/